funeralofheart

223 teksty – auto­rem jest fu­nera­lofheart.

* * *

Pachnie trawą, co w od­da­li dogasa,
Chłodem pachnie, co chwy­ta za szyję,
I dym wężykiem po niebie się wije
Cisza spa­cerem wędru­je po lasach.

Jabłka­mi pachnie, roz­pa­lanym piecem,
Zwożonym gra­bem i młodą dębiną.
Liście pod płotem jak powstańcy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 września 2018, 21:38

* * *

Zaw­sze będę o krok, o mały włos,
O jedną myśl bar­dziej niewidoczny,
O spoj­rze­nie, które ci umknie,
O dwa słowa za dużo.

Będziesz mnie śledzić – 
W sieci, w niebie, na ziemi,
Na drze­wie, na tar­gu, w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 września 2018, 22:43

* * *

Dob­rze już, dob­rze... ochłońcie, sze­leszczące drzewa
I ty, śnieżyco, rozpędź się na czte­ry wiatry.
Zgaśnij pro­mieniu, li­lio - nie om­dle­waj -
Nikt nie jest te­go roz­trzęsienia warty...

Tra­wo nieg­dyś zes­chła - w proch się obracaj,
Rze­ko po­ryw­cza - tężej czer­wo­no w korytach,
Nie budźcie, słowi­ki, o ciężkich przedświtach
I noc niech od­chodzi, gdy po­ranek wraca...

...i niech prze­pad­nie w przeszłości orkanie,
Two­je war­te tej burzy - kochanie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 kwietnia 2018, 01:20

* * *

tak mi zim­no nie od dziś ten chłód
gnie dłonie opa­dają ręce mil­knie krew
zas­tygłe myśli w ko­rytach narzeczach bryły lodowe
ten chłód to ze mnie

może się kończę
do­gasła łuna
stru­na zer­wa­na

może to mi­nie mi
nie wróżą wschodów słońca
choć wierzę w roztopy

tężeję na twoich oczach który­mi nie widzisz
za­marzam jak na za­ciśniętej dłoni
szron na us­tach wiąże mowę
me śmier­ci zimowe

naj­gorętszym latem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 lutego 2018, 20:16

Tożsamość

Składniki:
1/2 szkl. obywatelstwa
90 kg wyglądu
1/4 łyżeczki popędów
189 cm wie­dzy
łyżka stołowa rozczarowania
szczyp­ta pol­skości
męskość, ko­biecość do smaku
Skład­ni­ki ubić na jed­no­litą masę. Od­sta­wić na dwadzieścia pięć lat w chłod­ne miej­sce. Chro­nić przed sa­mym sobą. Mie­szać w głowie po­woli. Po­zos­ta­wić do wy­rośnięcia z ideałów. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 stycznia 2018, 01:06

Tobie

Myśli mo­je - z pól spłoszo­ne wrony,
Sta­da wspom­nień łopoczących w głowie,
Marzeń zas­tygłych cienie w parowie
I bez­kres­ny żal nieuciszony.

Myśli mo­je - opadłe w zagony
Gwiaz­dy, os­nu­te pajęczyną mgły.
Myśli me - po błęki­cie nieg­dyś szły,
Stroj­ne w ru­binu ciężkie korony.

Myśli mo­je - naszych dni odbicie,
Chwil stlałych, obaw pełne jeziora,
Wid­ma smut­ku o wie­czor­nych po­rach -

Hu­kiem skrzy­deł nadzieję ranicie,
Nadzieję, co po­la opromienia
I ser­ca w ka­mień jeszcze nie zmienia. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 sierpnia 2017, 00:00

Samotnia

przyrze­kałem nam:
będę miłował ciebie z całego ser­ca mego
z całej duszy mojej
z całej myśli mojej
i ze wszys­tkich sił moich
a kiedy przyszła samotnia
to ciężko w przyszłość rzu­cić okiem
bo nie ma w niej ciebie za twoim rozkazem
to ser­ce mo­je całe zasycha
i niez­dolnym widzieć duszy mojej
to sił mi braknie
na myśli
w których królo­wałeś uparcie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 lipca 2017, 22:24

Mgła

Daję za­miast kwiecis­tych mów
Krótkie, żołnier­skie zdania.
Ty dałaś sze­reg białych snów
W gorzkich godzi­nach czekania.

War­gi mo­je, zi­mowy sad
Objęty mar­twym chłodem.
Na us­ta po­całunek spadł
I za­marł sku­ty lodem.

Gu­bisz się, dziec­ko we mgle,
Bo jes­tem in­ny niż trzeba.
Py­tasz: "Co ro­bię źle?"
Spoj­rze­nia rzu­cając do nieba.

"Wszys­tko dob­rze, wszys­tko gra" -
Przy­cichłym to­nem rzeknę.

Nad na­mi rośnie bla­da mgła.
W mgłę kiedyś - mil­cząc - ucieknę. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 kwietnia 2017, 10:05

* * *

Ty­le w tym po­koju pus­tki bolącej, co cięży -
Ile mar­two­ty i niepo­koju po kątach zamieszkało.
Coś wewnątrz, coś po­za skórą gnębi i mitręży
Jak pie­cze ta koszu­la skóry, to przeklęte ciało!

Gdy­by się mogło to, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 kwietnia 2017, 00:37

* * *

To zszarzała, je­rychońska róża,
Wtu­lona w gorąc pus­tynnych ziaren,
Umiera, zwarzo­na czer­wo­nym skwarem,
To w niej się mąci połud­niowy pożar.

Le­ci zmar­twychwstan­ka nieduża...
Gna­na ni­cością i bez­miarem -
To huknęła płowych piasków burza
I mi­nie - jak wszys­tko - za chwil parę...

A ty pędzisz! wyt­rwała i krucha
W oazy fru­niesz, do fatamorgany,
Bo zwa­bił cię sen pięknem pijany,

Choć to­bie da­na ciężka i twar­da posucha!
Roz­marzo­na, je­rychońska różo
Wstań - mo­ja drżąca i sprag­niona Duszo... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 lutego 2017, 22:47
funeralofheart

https://www.facebook.com/biadun.rysuje/?fref=ts Zapraszam również do oglądania moich prac :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

3 października 2018, 10:55Papużka sko­men­to­wał tek­st Pachnie trawą, co w [...]

1 października 2018, 08:34Gaia sko­men­to­wał tek­st Pachnie trawą, co w [...]

30 września 2018, 10:33funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Pachnie trawą, co w [...]

30 września 2018, 09:41finezja sko­men­to­wał tek­st Pachnie trawą, co w [...]

30 września 2018, 09:33yestem sko­men­to­wał tek­st Pachnie trawą, co w [...]

30 września 2018, 05:59finezja sko­men­to­wał tek­st Pachnie trawą, co w [...]

29 września 2018, 21:38funeralofheart do­dał no­wy tek­st Pachnie trawą, co w [...]

23 września 2018, 12:47funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę o krok, [...]

23 września 2018, 12:26Gaia sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę o krok, [...]

23 września 2018, 10:34funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę o krok, [...]