funeralofheart

221 tekstów – auto­rem jest fu­nera­lofheart.

* * *

Dob­rze już, dob­rze... ochłońcie, sze­leszczące drzewa
I ty, śnieżyco, rozpędź się na czte­ry wiatry.
Zgaśnij pro­mieniu, li­lio - nie om­dle­waj -
Nikt nie jest te­go roz­trzęsienia warty...

Tra­wo nieg­dyś zes­chła - w proch się obracaj,
Rze­ko po­ryw­cza - tężej czer­wo­no w korytach,
Nie budźcie, słowi­ki, o ciężkich przedświtach
I noc niech od­chodzi, gdy po­ranek wraca...

...i niech prze­pad­nie w przeszłości orkanie,
Two­je war­te tej burzy - kochanie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 kwietnia 2018, 01:20

* * *

tak mi zim­no nie od dziś ten chłód
gnie dłonie opa­dają ręce mil­knie krew
zas­tygłe myśli w ko­rytach narzeczach bryły lodowe
ten chłód to ze mnie

może się kończę
do­gasła łuna
stru­na zer­wa­na

może to mi­nie mi
nie wróżą wschodów słońca
choć wierzę w roztopy

tężeję na twoich oczach który­mi nie widzisz
za­marzam jak na za­ciśniętej dłoni
szron na us­tach wiąże mowę
me śmier­ci zimowe

naj­gorętszym latem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 lutego 2018, 20:16

Tożsamość

Składniki:
1/2 szkl. obywatelstwa
90 kg wyglądu
1/4 łyżeczki popędów
189 cm wie­dzy
łyżka stołowa rozczarowania
szczyp­ta pol­skości
męskość, ko­biecość do smaku
Skład­ni­ki ubić na jed­no­litą masę. Od­sta­wić na dwadzieścia pięć lat w chłod­ne miej­sce. Chro­nić przed sa­mym sobą. Mie­szać w głowie po­woli. Po­zos­ta­wić do wy­rośnięcia z ideałów. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 stycznia 2018, 01:06

Tobie

Myśli mo­je - z pól spłoszo­ne wrony,
Sta­da wspom­nień łopoczących w głowie,
Marzeń zas­tygłych cienie w parowie
I bez­kres­ny żal nieuciszony.

Myśli mo­je - opadłe w zagony
Gwiaz­dy, os­nu­te pajęczyną mgły.
Myśli me - po błęki­cie nieg­dyś szły,
Stroj­ne w ru­binu ciężkie korony.

Myśli mo­je - naszych dni odbicie,
Chwil stlałych, obaw pełne jeziora,
Wid­ma smut­ku o wie­czor­nych po­rach -

Hu­kiem skrzy­deł nadzieję ranicie,
Nadzieję, co po­la opromienia
I ser­ca w ka­mień jeszcze nie zmienia. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 sierpnia 2017, 00:00

Samotnia

przyrze­kałem nam:
będę miłował ciebie z całego ser­ca mego
z całej duszy mojej
z całej myśli mojej
i ze wszys­tkich sił moich
a kiedy przyszła samotnia
to ciężko w przyszłość rzu­cić okiem
bo nie ma w niej ciebie za twoim rozkazem
to ser­ce mo­je całe zasycha
i niez­dolnym widzieć duszy mojej
to sił mi braknie
na myśli
w których królo­wałeś uparcie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 lipca 2017, 22:24

Mgła

Daję za­miast kwiecis­tych mów
Krótkie, żołnier­skie zdania.
Ty dałaś sze­reg białych snów
W gorzkich godzi­nach czekania.

War­gi mo­je, zi­mowy sad
Objęty mar­twym chłodem.
Na us­ta po­całunek spadł
I za­marł sku­ty lodem.

Gu­bisz się, dziec­ko we mgle,
Bo jes­tem in­ny niż trzeba.
Py­tasz: "Co ro­bię źle?"
Spoj­rze­nia rzu­cając do nieba.

"Wszys­tko dob­rze, wszys­tko gra" -
Przy­cichłym to­nem rzeknę.

Nad na­mi rośnie bla­da mgła.
W mgłę kiedyś - mil­cząc - ucieknę. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 kwietnia 2017, 10:05

* * *

Ty­le w tym po­koju pus­tki bolącej, co cięży -
Ile mar­two­ty i niepo­koju po kątach zamieszkało.
Coś wewnątrz, coś po­za skórą gnębi i mitręży
Jak pie­cze ta koszu­la skóry, to przeklęte ciało!

Gdy­by się mogło to, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 kwietnia 2017, 00:37

* * *

To zszarzała, je­rychońska róża,
Wtu­lona w gorąc pus­tynnych ziaren,
Umiera, zwarzo­na czer­wo­nym skwarem,
To w niej się mąci połud­niowy pożar.

Le­ci zmar­twychwstan­ka nieduża...
Gna­na ni­cością i bez­miarem -
To huknęła płowych piasków burza
I mi­nie - jak wszys­tko - za chwil parę...

A ty pędzisz! wyt­rwała i krucha
W oazy fru­niesz, do fatamorgany,
Bo zwa­bił cię sen pięknem pijany,

Choć to­bie da­na ciężka i twar­da posucha!
Roz­marzo­na, je­rychońska różo
Wstań - mo­ja drżąca i sprag­niona Duszo... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 lutego 2017, 22:47

Myśl lek­ko, ale nie bądź lekkomyślny. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 5 lutego 2017, 14:38

Góry i dęby

Pod sto­py krwa­wiące rzu­cał jej róże
I szła za nim, jak jag­nię za pasterzem,
Tuląc oczy­ma czer­wo­ny ko­bie­rzec,
Po którym stąpać nie mogła już dłużej.
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 stycznia 2017, 00:18
funeralofheart

https://www.facebook.com/biadun.rysuje/?fref=ts Zapraszam również do oglądania moich prac :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

25 kwietnia 2018, 01:20funeralofheart do­dał no­wy tek­st Dobrze już, dob­rze... ochłońcie, [...]

19 lutego 2018, 15:38carolyna sko­men­to­wał tek­st tak mi zim­no nie [...]

17 lutego 2018, 22:50funeralofheart sko­men­to­wał tek­st tak mi zim­no nie [...]

17 lutego 2018, 22:42RozaR sko­men­to­wał tek­st tak mi zim­no nie [...]

17 lutego 2018, 20:16funeralofheart do­dał no­wy tek­st tak mi zim­no nie [...]

28 stycznia 2018, 15:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tożsamość

28 stycznia 2018, 15:13funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Tożsamość

28 stycznia 2018, 13:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tożsamość

28 stycznia 2018, 01:06funeralofheart do­dał no­wy tek­st Tożsamość

6 maja 2017, 01:22funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Sknera też umiera.